Open de Bijbel

Jesaja 54:5
NBV 5 Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van IsraĆ«l zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version