Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Galaten 4:27

want er staat geschreven: 'Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.'
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

1 Samuel 2:5

Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood, en wie hongerden zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen, en wie veel kinderen heeft, verwelkt.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 62:4

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Hebreeën 11:11

Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Zacharia 9:9

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 49:20

Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen: ‘Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen.’
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Psalmen 113:9

De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja!
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Zefanja 3:14

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 49:13

Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Psalmen 67:3

(67:4) Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Openbaring 7:9

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Psalmen 98:3

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 44:23

Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, bergen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen: ja, de HEER koopt Jakob vrij, in Israël toont hij zijn luister.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 55:12

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Jesaja 42:10

Zing voor de HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen.
Gerelateerd aan Jesaja 54:1

Hooglied 8:8

Wij hebben een zusje, borsten heeft ze nog niet. Wat doen we met ons zusje als de mensen over haar gaan spreken?