Jesaja 53:1

NBV

1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?

SV

1Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?

KJV

1Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?