Open de Bijbel

Jesaja 53:1
NBV1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version