Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Handelingen 7:51

Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Exodus 32:9

De HEER zei verder tegen Mozes: 'Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Spreuken 29:1

Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Zacharia 7:11

Maar jullie voorouders weigerden halsstarrig om te luisteren; ze stopten hun oren dicht om het maar niet te hoeven horen.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Deuteronomium 31:27

Want, Israël, ik weet hoe opstandig en onhandelbaar u bent: tijdens mijn leven hebt u zich al steeds tegen de HEER verzet, hoe zal het dan niet gaan na mijn dood!
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

2 Kronieken 36:13

Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God trouw had laten zweren. Koppig en halsstarrig weigerde hij terug te keren naar de HEER, de God van Israël.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Exodus 33:5

De HEER had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: 'Jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen.'
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Jeremia 19:15

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik breng over deze stad en de omliggende steden al het onheil dat ik aangekondigd heb, want de inwoners weigeren hardnekkig naar mijn waarschuwingen te luisteren.’
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Psalmen 75:5

(75:6) verhef je niet tegen de hemel, spreek niet op hoge toon.'
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Hebreeën 3:13

maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Romeinen 2:5

Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Jesaja 46:12

Luister naar mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Deuteronomium 10:16

Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

2 Kronieken 30:8

Wees dus niet langer halsstarrig, zoals uw voorouders dat waren, maar betuig de HEER trouw en kom naar zijn heiligdom, dat hij voor eeuwig heeft geheiligd, om de HEER, uw God, te dienen. Dan zal hij zijn toorn van u afwenden.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Jeremia 5:3

‘HEER, u wilt toch dat ze eerlijk zijn? U sloeg hen, maar het raakte hen niet. U bracht hen aan de rand van de afgrond, zij weigerden van die straf te leren. Zij gingen onverdroten voort en weigerden terug te keren.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Ezechiel 3:4

Daarop zei de stem tegen mij: 'Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Daniel 5:20

Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Jeremia 7:26

Maar niemand die naar mij luisterde, niemand die mij gehoorzaamde. Jullie zijn nog halsstarriger dan jullie voorouders.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Psalmen 78:8

Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.
Gerelateerd aan Jesaja 48:4

Jeremia 3:3

Daarom bleven de regens uit, is de lenteregen niet gekomen. Toch hield je de brutale blik van een hoer, je toonde geen enkele schaamte.
1
2
Volgende