Jesaja 48:10

NBV

10Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven.

SV

10Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.

KJV

10Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace of affliction.