Jesaja 47:4

NBV

4-Hij is onze bevrijder, de Heilige van Israël, zijn naam is HEER van de hemelse machten.

SV

4Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israels.

KJV

4As for our redeemer, the LORD of hosts is his name, the Holy One of Israel.