Jesaja 43:25

NBV

25Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.

SV

25Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

KJV

25I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins.