Jesaja 42:3

NBV

3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.

SV

3Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

KJV

3A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.