Gerelateerd aan Jesaja 42:1-2

Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 52:13

Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Filippensen 2:7

maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Lukas 3:22

en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Mattheüs 12:18

‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik liefheb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 43:10

Mijn getuige zijn jullie-spreekt de HEER -,mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Mattheüs 17:5

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Mattheüs 3:16

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 41:8

Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend,
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 53:11

Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 49:3

Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

1 Petrus 2:4

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Johannes 3:34

Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 50:4

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Jesaja 59:21

Dit verbond sluit ik met hen-zegt de HEER: mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid-zegt de HEER.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

1 Petrus 2:6

In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Kolossensen 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Efeze 3:8

Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Efeze 1:6

tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Gerelateerd aan Jesaja 42:1

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
1
2
3
Volgende