Jesaja 40:8

NBV

8Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

SV

8Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.

KJV

8The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.