Open de Bijbel

Jesaja 40:7
NBV 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 The grass withereth, the flower fadeth: because the spirit of the LORD bloweth upon it: surely the people is grass.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version