Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Gerelateerd aan Jesaja 40:31

2 Korinthe 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Klaagliederen 3:25

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 103:5

hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 27:13

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Hebreeën 12:1

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Galaten 6:9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 84:7

(84:8) Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Romeinen 8:25

Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Jesaja 30:18

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

2 Korinthe 4:8

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Lukas 18:1

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 37:34

Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Jesaja 25:9

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Exodus 19:4

"Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

2 Korinthe 1:8

U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven,
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 25:3

Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Psalmen 25:5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Gerelateerd aan Jesaja 40:31

Job 17:9

De rechtvaardige houdt vast aan zijn weg, hij die zonder smet is wint aan kracht.
1
2
Volgende