Open de Bijbel

Jesaja 38:9
NBV 9 Een stil gebed van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version