Open de Bijbel

Jesaja 33:17
NBV 17 Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version