Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jesaja 37:3

Ze zeiden hem: ‘Dit zegt Hizkia: “Deze dag is er een van angst, straf en vernedering: het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Micha 7:4

De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering!
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Klaagliederen 1:5

Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. De HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd, voor de vijand uit.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jesaja 10:6

Je koning zend ik naar een goddeloos volk, ik stuur hem af op het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Klaagliederen 2:2

De Heer heeft Jakobs weidegrond meedogenloos verwoest, hij heeft in zijn woede de vestingen van Juda vernietigd, hij heeft het koninkrijk vernederd en zijn leiders onteerd.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Hosea 10:8

De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van verderf, tekens van Israëls zonde; dorens en distels zullen hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen toe: 'Bedek ons!' en de heuvels: 'Val op ons neer!'
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jesaja 5:5

Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Esther 3:15

Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Lukas 23:30

Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!”
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Openbaring 6:16

Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam!
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

2 Koningen 19:3

Ze zeiden hem: 'Dit zegt Hizkia: "Deze dag is er een van angst, straf en vernedering: het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jesaja 25:10

De hand van de HEER rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden;
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Amos 5:18

Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER ! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jesaja 22:1

Profetie over het Dal van het visioen. Wat bezielt jullie om allemaal op de daken te klimmen,
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Mattheüs 24:16

dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

Jeremia 30:7

Wee! Die vreselijke dag kent zijn gelijke niet! Het volk van Jakob komt in grote nood, maar het wordt gered.
Gerelateerd aan Jesaja 22:5

2 Koningen 25:10

Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer.