Jesaja 11:5

NBV

5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

SV

5Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

KJV

5And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.