Open de Bijbel

Jesaja 11:1
NBV1 Maar uit de stronk van Isa├» schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version