Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Gerelateerd aan Jeremia 7:18

1 Koningen 14:9

Jij hebt je nog slechter gedragen dan al je voorgangers: je hebt me getergd door je in te laten met andere goden en godenbeelden te maken, en mij heb je verworpen.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

1 Korinthe 10:22

Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jeremia 44:17

Wij doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Dat deden wij, onze voorouders, onze koningen en leiders ook in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Toen hadden we meer dan voldoende te eten; we waren gelukkig en bleven gevrijwaard van onheil.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Deuteronomium 32:21

Ze tergden mij met wat geen god is en daagden mij uit met hun nietige afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is, ik daag hen uit met een volk zonder verstand.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jeremia 11:17

De HEER van de hemelse machten, die jou geplant heeft, heeft aangekondigd dat je ten onder gaat. Want Israël en Juda hebben mij getergd en hebben kwaad gedaan door wierook te branden voor Baäl.’
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Deuteronomium 32:16

Ze tergden hem met vreemde goden, met gruwelijke beelden krenkten ze hem.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jesaja 3:8

Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen. Zij keren zich tegen de HEER in woord en daad, ze tarten hem openlijk in al zijn luister.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Deuteronomium 4:19

En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jeremia 25:7

Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd-spreekt de HEER -,jullie hebben mij gekrenkt met wat jullie zelf gemaakt hebben, tot jullie eigen ondergang.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Deuteronomium 32:37

zal hij zeggen: “Waar zijn je goden nu? Waar is de rots waarop je steunde?
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

1 Koningen 16:2

'Ik heb je uit het stof gehaald en je aangesteld tot vorst over mijn volk, Israël. Maar jij hebt het voorbeeld van Jerobeam gevolgd en de Israëlieten, mijn volk, ertoe aangezet te zondigen en mij met hun wangedrag te tergen.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jeremia 32:29

De Chaldeeën, die de stad bestormen, zullen haar binnendringen en haar platbranden: alle huizen waar de Israëlieten op de daken voor Baäl wierook hebben gebrand en aan andere goden wijnoffers hebben gebracht. Ze hebben me daarmee gekrenkt.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jesaja 65:3

Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk,
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Ezechiel 20:28

Ik bracht hen naar het land dat ik hun onder ede beloofd had, maar bij elke heuvel en bij iedere schaduwrijke boom die ze zagen, offerden ze hun vee en krenkten ze mij met hun offers. Daar brachten ze hun geurige reukoffers en daar plengden ze hun wijnoffers.
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jesaja 57:6

Tussen de gladde stenen in de rivier komen jullie zelf te liggen, dat is je bestemming. Daar heb je immers wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou ik om zulke mensen treuren?
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Job 31:26

Keek ik ooit naar de zon, haar stralende licht, naar de maan in haar wassende pracht,
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jesaja 65:11

Maar jullie die de HEER hebben verlaten en mijn heilige berg veronachtzaamd, die voor de god van het geluk de tafel dekten en voor de god van het fortuin de kruiken vulden,
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Jeremia 44:25

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Jullie en je vrouwen hebben die geloften gedaan en zijn die ook nagekomen. Jullie zeggen: “Wij hebben de geloften afgelegd dat wij voor de koningin van de hemel wierook zouden branden en dat wij haar wijnoffers zouden brengen. Wij komen onze geloften na.” Dat moeten jullie vooral doen, kom je geloften maar na!
Gerelateerd aan Jeremia 7:18

Psalmen 16:4

'Wie u volgt, wacht veel verdriet.' Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen.