Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Psalmen 68:5

(68:6) vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Hosea 14:3

(14:4) Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming!'
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Spreuken 23:10

Verleg geen oude grenzen, schend de akkers van wezen niet.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

1 Timotheüs 5:5

Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Psalmen 146:9

de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Jona 4:11

zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?'
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Psalmen 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Jakobus 1:27

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Deuteronomium 10:18

hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Maleachi 3:5

Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij-zegt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Jeremia 49:11

Psalmen 82:3

Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken,