Jeremia 42:11

NBV

11Wees niet bang voor de door jullie zo gevreesde koning van Babylonië, wees niet bang-spreekt de HEER -,want ik zal jullie ter zijde staan en je uit zijn greep bevrijden.

SV

11Vreest niet voor het aangezicht des konings van Babel, voor wiens aangezicht gij vreest; vreest niet voor hem, spreekt de HEERE; want Ik zal met u zijn, om u te behouden en u van zijn hand te redden.

KJV

11Be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid; be not afraid of him, saith the LORD: for I am with you to save you, and to deliver you from his hand.