Open de Bijbel

Jeremia 3:23
NBV 23 Het is waar, de heuvels zijn een leugen, de bergen een holle klank. Het is alleen de HEER, onze God, die IsraĆ«l de overwinning geeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israels heil!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Truly in vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of mountains: truly in the LORD our God is the salvation of Israel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version