Open de Bijbel

Jeremia 29:11
NBV 11 Mijn plan met jullie staat vast-spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version