Open de Bijbel

Jeremia 23:29
NBV 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 Is not my word like as a fire? saith the LORD; and like a hammer that breaketh the rock in pieces?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version