Jeremia 20:14

NBV

14Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn.

SV

14Vervloekt zij de dag, op welken ik geboren ben; de dag, op welken mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend!

KJV

14Cursed be the day wherein I was born: let not the day wherein my mother bare me be blessed.