Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Gerelateerd aan Jeremia 19:3

1 Samuel 3:11

Toen zei de HEER tot Samuël: 'Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten!
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Jeremia 17:20

Verkondig daar: Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luister naar de woorden van de HEER.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

2 Koningen 21:12

Daarom-zegt de HEER, de God van Israël: Ik zal over Jeruzalem en Juda onheil brengen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Jesaja 28:19

Dag in dag uit komt hij voorbij, in de morgen, in de nacht, en telkens als hij langskomt zal hij jullie treffen. Hoe verschrikkelijk is het om de boodschap te verstaan!
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Jeremia 6:19

Aarde, luister, ik breng onheil over dat volk. Dat is de vrucht van hun bedenksels, omdat zij niet naar mijn woorden hebben geluisterd, mijn wet hebben verworpen.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Psalmen 102:15

(102:16) Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen, alle koningen van de aarde zijn majesteit eren
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Psalmen 2:10

Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Openbaring 2:29

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

1 Samuel 4:16

De man zei tegen Eli: 'Ik kom van het slagveld, ik ben zojuist van het slagveld gevlucht.' 'Maar wat is er dan gebeurd?' vroeg Eli,
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Mattheüs 10:18

Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Jeremia 13:18

Zeg tegen de koning en de koningin-moeder: Kom van je verheven zetel af, want jullie kostbare kroon, dat teken van vorstelijke waardigheid, zal vallen.
Gerelateerd aan Jeremia 19:3

Psalmen 110:5

De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn.