Open de Bijbel

Jeremia 17:7
NBV 7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version