Open de Bijbel

Jeremia 17:10
NBV 10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 I the LORD search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version