Gerelateerd aan Jakobus 5:13-18

Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Openbaring 19:1

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: 'Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God,
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Psalmen 50:15

Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.'
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

2 Korinthe 12:7

niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Handelingen 16:24

Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Efeze 5:19

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Psalmen 116:3

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Klaagliederen 3:55

Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Jona 2:7

(2:8) Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Psalmen 118:5

In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER !' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Micha 4:5

Laat andere volken hun eigen goden volgen-wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Openbaring 14:3

Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

1 Korinthe 14:26

Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

2 Kronieken 33:12

Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de HEER, zijn God, mild te stemmen door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Psalmen 18:6

(18:7) In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Lukas 23:42

En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Lukas 22:44

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

Psalmen 91:15

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,
Gerelateerd aan Jakobus 5:13

1 Kronieken 16:9

zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende