Jakobus 5:13

NBV

13Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

SV

13Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.

KJV

13Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.