Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Job 1:21

En hij zei: 'Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.'
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Exodus 34:6

De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig,
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Mattheüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Psalmen 103:8

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Job 42:10

Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Job 2:10

Maar Job zei tegen haar: 'Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?' Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Mattheüs 10:22

Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

2 Petrus 2:9

De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Jesaja 55:6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

1 Petrus 1:6

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Psalmen 86:15

U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Klaagliederen 3:22

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Hebreeën 10:39

Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Lukas 6:36

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Daniel 9:18

Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons; open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Hebreeën 3:14

Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Numeri 14:18

"De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde."
Gerelateerd aan Jakobus 5:11

Jesaja 63:7

Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde.
1
2
3
Volgende