Jakobus 4:7

NBV

7Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

SV

7Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

KJV

7Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.