Jakobus 4:3

NBV

3En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

SV

3Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

KJV

3Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.