Open de Bijbel

Jakobus 4:15
NBV 15 U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version