Open de Bijbel

Jakobus 4:12
NBV 12 Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen oordeelt?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version