Open de Bijbel

Jakobus 4:1
NBV1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version