Open de Bijbel

Jakobus 3:5
NBV 5 Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version