Open de Bijbel

Jakobus 3:2
NBV 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version