Open de Bijbel

Jakobus 2:26
NBV 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version