Open de Bijbel

Jakobus 2:25
NBV 25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version