Jakobus 2:17

SV

17Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

KJV

17Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.