Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Spreuken 2:3

als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid,
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Johannes 15:7

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Jeremia 29:12

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

1 Koningen 3:7

U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Spreuken 3:5

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

1 Johannes 5:14

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

2 Kronieken 1:10

schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?'
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Johannes 16:23

Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam-hij zal het je geven.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

1 Kronieken 22:12

Ik hoop dan ook dat de HEER je verstand en inzicht zal schenken zodat je, wanneer hij je over Israël aanstelt, de wetten van de HEER, je God, zult naleven.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Jesaja 55:6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Exodus 31:6

Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven:
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Exodus 31:3

Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied:
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Exodus 36:1

Besale ël en Oholiab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heiligdom maken, precies zoals de HEER het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de HEER de wijsheid en het inzicht geschonken heeft die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen.'
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Spreuken 9:4

'Onnozele mensen, kom toch deze kant op.' Wie geen verstand heeft roept ze toe:
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Jeremia 1:6

Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

1 Johannes 3:22

en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.
Gerelateerd aan Jakobus 1:5

Johannes 4:10

Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’
1
2
Volgende