Open de Bijbel

Jakobus 1:4
NBV 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version