Jakobus 1:2

NBV

2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.

SV

2Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;

KJV

2My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;