Open de Bijbel

Jakobus 1:18
NBV 18 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version