Open de Bijbel

Jakobus 1:14
NBV 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version