Hooglied 2:6

NBV

6Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij.

SV

6Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

KJV

6His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.