Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Psalmen 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem:
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Hebreeën 3:15

Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand’ -
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Openbaring 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Hebreeën 4:7

legt God nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Psalmen 81:13

(81:14) Ach, wilde mijn volk maar horen, wilde Israël mijn wegen maar volgen.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Johannes 10:27

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Hebreeën 3:13

maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

2 Korinthe 6:1

Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Johannes 10:3

Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Mattheüs 17:5

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Psalmen 81:11

(81:12) Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van mij weten.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Johannes 5:25

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Jesaja 55:6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Prediker 9:10

Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

2 Samuel 23:2

'De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Johannes 10:16

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Hebreeën 9:8

Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

2 Petrus 1:21

want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
Gerelateerd aan Hebreeën 3:7

Spreuken 27:1

Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.
1
2
Volgende