Hebreeën 3:7

SV

7Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,

KJV

7Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.