Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Johannes 11:45

Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Handelingen 9:35

Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer.
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Johannes 12:11

omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Handelingen 19:17

Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus.
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Johannes 12:44

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft,
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Johannes 11:4

Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’
Gerelateerd aan Handelingen 9:42

Handelingen 11:21

De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer.