Open de Bijbel

Handelingen 9:4
NBV 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version